Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Glentyn(e), s.r.o

se sídlem V chaloupkách 352/53, Hloubětín, 198 00 Praha 9,

identifikační číslo: 019 85 680

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214083,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.glentyne.cz

(DOWNLOAD/KE STAŽENÍ)

 

Podmínkou nákupu v internetovém obchodě Glentyn(e) je akceptace těchto Obchodních podmínek internetového obchodu Glentyn(e), jež jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a výslovně je přijímá.

 

V Praze, dne 1.března 2014

Glentyn(e), s.r.o.

 

 

© GLENTYNE 2013